Právní regulace použití kamery do auta - NejlepšíAutokamery.cz

V České republice lze kameru do auta používat z právního hlediska poměrně bez problémů, ale na některé věci bychom si měli dát pozor. Protože autokamera zabírá veřejné prostranství a informace o zde přítomných osobách, jedná se o zpracovávání osobních údajů, takže se na ni vztahuje Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., který používání kamery do auta reguluje. Co z toho vyplývá?

To nejdůležitější je, že důvod použití musí být legitimní - v případě autokamery to znamená, že slouží k vlastní ochraně, ochraně spolucestující osoby nebo zaměstnance, nebo k ochraně práv těchto osob. V praxi je tedy bez problémů použití kamery do auta k prokázání vlastní neviny při dopravní nehodě, prokázání cizího zavinění při dopravní nehodě nebo záznam výkonu působnosti orgánu veřejné správy pro legitimní účely (podle současných zákonů se policista při výkonu povolání nepovažuje za soukromou osobu). Na hraně zákona se pohybuje záznam uvnitř vozidla (ať už zvukový nebo vizuální). Osoby, které jsou nahrávány, by na nahrávání měly být upozorněny a záznam nelze bez jejich souhlasu zveřejnit.

Tím se dostáváme k nejproblematičtější části a to je zveřejňování pořízeného záznamu. Pokud nezabíráme žádné další osoby nebo vozidla (např. si natáčíme krásnou krajinu po cestě opuštěnou silnicí), můžeme záznam bez problémů zveřejnit. Jinak ale nelze zveřejnit záznam bez souhlasu zúčastněných osob. Teoreticky můžeme sdílet záznamy s rodinou nebo blízkými přáteli (např. záznamy z dovolené), protože se jedná o soukromou potřebu ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., ale rozhodně to neplatí pro sdílení na sociálních sítích nebo jiném šíření prostřednictvím internetu a navíc Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku varuje, že tuto výjimku bude posuzovat velmi restriktivně. Nejbezpečnější je tedy záznam nezveřejňovat, a pokud ano, tak nesmí být identifikovatelné osoby, které zaznamenáme (zobrazení nejen obličeje a SPZ, ale i jakéhokoliv jiného znaku, podle kterého by i jedna jediná osoba mohla dotyčného identifikovat, může být vnímáno jako porušení práv na soukromí a ochranu osobních údajů).

Poměrně bezproblémově je zákonem určeno nakládání s pořízeným záznamem. Záznamy, které nepotřebujeme, bychom neměli uchovávat zbytečně dlouho, měly by být přiměřeně zabezpečené proti zneužití cizí osobou a kameru do auta není potřeba nikde registrovat. Informační povinnost vzniká až v případě předání záznamu policii nebo pojišťovně, kdy bychom měli informovat osoby na záznamu.

Pro detailní informace doporučujeme si přečíst stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zahraničí

Podobné našim regulacím nebo bez zvláštních omezení jsou tyto státy: Bosna a Hercegovina, Dánsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Polsko, Srbsko, Španělsko a Švédsko.

Následující státy mají více či méně odlišné zákony o použití kamer do auta:

Belgie: legální pro soukromou potřebu, tedy video se nesmí zveřejňovat a lze využít v případě dopravní nehody, ale všichni účastníci musí být informováni.

Francie: legální pro soukromou potřebu, tedy video se nesmí zveřejňovat a lze využít v případě dopravní nehody, ale záznam musí být předán přímo policii. Autokamera nesmí bránit řidiči ve výhledu.

Lucembursko: jakékoliv používání je ilegální, ale lze autokameru vlastnit.

Německo: legální pro účely dopravní nehody. V Německu není situace úplně jednotná, jednotlivé spolkové země vykládají právo do jisté míry odlišně, ale po rozhodnutí Nejvyššího soudu v Karlsruhe v květnu 2018 by nemělo být problémem použít záznam v případě dopravní nehody. Zveřejňování záznamu nedoporučujeme.

Norsko: legální, autokamera nesmí překážet řidiči ve výhledu.

Portugalsko: ilegální autokameru používat i vlastnit!

Rakousko: prakticky ilegální autokameru používat. Lze čistě pro soukromou potřebu, ale tím je myšleno třeba krajina, mimo hlavní vozovky, kde nezabíráme jiné osoby nebo vozidla. Jestli se jedná o soukromou potřebu, rozhoduje na místě příslušník policie a jejich hodnocení je velmi přísné. Rozhodně zde nedoporučujeme kameru používat, při prvním porušení nám hrozí pokuta až 10 000€, při dalším až 25 000€.

Slovensko: legální, autokamera nesmí překážet řidiči ve výhledu.

Spojené království a Irsko: legální, kamera do auta nesmí překážet řidiči ve výhledu. Lidé uvnitř auta musí být upozorněni, že jsou zaznamenáváni (ať už zvukově nebo vizuálně). Zveřejňování záznamu nedoporučujeme.

Švýcarsko: prakticky ilegální autokameru používat (použití je velmi úzce a komplikovaně vymezeno). Nedoporučujeme ji zde používat.

Výše uvedené informace platí v době vydání článku dne 25.2.2019.

Napište komentář

* Jméno:
* E-mail: (nebude uveřejněn)
* Komentáře:
Opište, prosím, kód z obrázku.
Jak vybrat kameru?